Smart Green Transport

Transporte inteligente y sostenible (IoT&H2) en la Formación Profesional
Project No. 2021-1-ES01-KA220-VET-000033013

Smart Green Transport in VET este un proiect, dezvoltat de 5 parteneri din 4 țări europene diferite (Spania, Italia, Grecia și România), finanțat în cadrul Erasmus+ KA220-VET – Parteneriate de cooperare în educație și formare profesională. Acesta își propune să îmbunătățească și să facă mai atractiv sistemul VET, promovând introducerea de instrumente și metodologii legate de digitizarea proceselor și sustenabilitatea materialelor, astfel încât profesorii și formatorii să poată facilita intrarea studenților pe piața muncii.

Obiective specifice

  • Îmbunătățirea competențelor profesorilor și studenților, pentru a sprijini tranziția ecologică și digitală
  • Actualizarea sistemului de formare profesională la noile cerințe ale pieței muncii
  • Promovarea inovației prin creștere durabilă prin sprijinirea dezvoltării, transferului și implementării de practici inovatoare (ROBOTICĂ, IoT, H2)
  • Schimb de bune practici la nivel european

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest site web și tot conținutul său reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută a informațiilor conținute în acesta.