Proiectul SMART GREEN TRANSPORT IN VET este un proiect dezvoltat de 5 parteneri în 4 țări europene diferite (Spania, Italia, Grecia și România), finanțat în cadrul Erasmus+ KA220-VET – Parteneriate de cooperare în educație și formare profesională. Acesta își propune să îmbunătățească și să facă mai atractiv sistemul VET, promovând introducerea de instrumente și metodologii legate de digitizarea proceselor și sustenabilitatea materialelor, astfel încât profesorii și formatorii să poată facilita intrarea studenților pe piața muncii.

Obiective specifice